Ceyhan Hacioglu

Designation:
Research Assistant
Department:
Department of Medical Biochemistry
University:
Duzce University
Country:
Turkey
Email:
ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr
Journal Associated: Global Journal of Cancer Therapy Biography:

Research Interest: Neurodegeneration; Cancer cell culture; In vivo studies (Rat models); Oxidative stress, inflammation and apoptosis

1. KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,Mete Özkoç,ÜSTÜNIŞIK NÖVBER,Bütün Arda,USLU SEMA,KANBAK GÜNGÖR (2018).  The New Perspective Neuroprotective Effect Of Boric Acid Against Ethanol-Induced Oxidative Damage On Synaptosome.  Journal of Applied Biological Sciences, 12(2), 28-33.


2. ŞENTÜRK HAKAN,KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Renal İskemi-Reperfüzyon ile İndüklenmiş Oksidatif Stres Hasarının Pankreas Üzerine Etkisi: Doza Bağımlı Borik Asidin Rolü.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(6), 944-949., Doi: DOI:10.18016/ksutarimdoga.vi.430369


3. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Protection of Cellular Integrity Against Fluoride Neurotoxicity on RatSynaptosomes: Ex vivo Approach to Potential Neuroprotective Effects of Coenzyme Q.  Eurasian Journal of Biology and Ecology

     
       

4. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,ŞENTÜRK HAKAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Effects of boric acid on electrolyte balance and lipid profile against renal ischemia/reperfusion injury.  Biological Diversity and Conservation, 11(2), 76-81

 

5. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,ŞENTÜRK HAKAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Neuroprotective Effects of Boric Acid against Fluoride Toxicity on Rat Synaptosomes.  Medical Science and Discover


6. AKYÜZ FAHRETTİN,Kara Yakup,KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,ÜSTÜNER MEHMET CENGİZ (2018).  Sigara Dumanına Maruz Kalan Sıçanlarda Lipit Profili ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine L -NAME ve Vitamin E’nin Etkileri.  Osmangazi Tıp Dergisi


7. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Rat brain synaptosomes: In vitro neuroprotective effects of betaineagainst fluoride toxicity.  Medical Science and Discovery


B. Papers presented in international scientific meetings and published in proceedings:

1. KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KAÇAR SEDAT,ŞAHİNTÜRK VAROL,KANBAK GÜNGÖR (2018).  NEW APPROACHES TO SUPPLEMENTARY NUTRIENTS: THEY GIVE RISE TO ANTI-PROLIFERATIVE EFFECTS AND OXIDATIVE DAMAGE IN PROSTATE CANCER.  5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY  STUDIES (ISMS)


   
2. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,KAR EZGİ,KARA YAKUP,ŞENTÜRK HAKAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF BORIC ACID ON BRAINAGAİNST RENAL ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY.  TBD ULUSLARARASI BİYOKİMYAKONGRESİ 201829. ULUSALBİYOKİMYA KONGRESİ


   
3. KARA YAKUP,HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,KAR EZGİ,ŞENTÜRK HAKAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  RENAL İSKEMİ/REPERFÜZYONUN SEBEP OLDUĞU KALP DOKU HASARINA BORİK ASİTİN ETKİSİ.  International Biochemistry Congress - 29th National Biochemistry Congress (NBC 2018)


   

4. KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KAR EZGİ,KARA YAKUP,ŞENTÜRK HAKAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  RENAL ISCHEMIA-REPERFUSION EFFECT ON SPLEEN ASREMOTE TISSUE DAMAGE AND ROLE OF BORIC ACID.  TBD ULUSLARARASI BİYOKİMYAKONGRESİ 201829. ULUSALBİYOKİMYA KONGRESİ


   
5. YÜCEL ERSİN,KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KAR EZGİ,Kara Yakup,ŞENTÜRK HAKAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Acute antidiabetic activities of aqueous extract of Cistus laurifolius via Metformin on streptozotocin-induced diabetic rats.  2nd international plant science and technology congress


   
6. AKYÜZ FAHRETTİN,KARA YAKUP,HACIOĞLU CEYHAN,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK (2018).  Protective effect of vitamin E and N-nitro L-arginine methyl ester (L-name)on cigarette ınduced kidney damage.  International Eurasian Conference on Bıological and Chemical Sciences


   
7. CAN BETÜL,ÖZ SEMİH,ŞAHİNTÜRK VAROL,KAÇAR SEDAT,ÖZKOÇ METE,HACIOĞLU CEYHAN,ALATAŞ İBRAHİM ÖZKAN (2018).  The protective effects of conivaptan and mannitol on liver and kidney in a cerebral ischemia-reperfusion animal model.  43rd FEBS Congress, 8(Suppl. S1), 251-251., Doi: 10.1002/2211-5463.12453


   
8. CAN BETÜL,ÖZ SEMİH,ŞAHİNTÜRK VAROL,KAÇAR SEDAT,Özkoç Mete,HACIOĞLU CEYHAN,ALATAŞ İBRAHİM ÖZKAN (2018).  The protective effects of conivaptan and mannitol on liver and kidney in a cerebral ischemia-reperfusion animal model.  FEBS Open Bio(8), 105-510., Doi: 10.1002/2211-5463.12453   
9. KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,Mete Özkoç,Ustunisik Növber,Bütün Arda,USLU SEMA,KANBAK GÜNGÖR (2018).  The new perspective neuroprotective effect of boric acid against ethanol-induced oxidative damage on synaptosome.  4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES


 10. ŞENTÜRK HAKAN,HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Effects of Boric Acid to Renal Ischemia Reperfusion Induced Oxidative Stress Injury on Kidney Function Tests.  4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES


   
11. KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KÜSKÜ KİRAZ ZEYNEP,ANDIÇ NESLİHAN,Albayrak Oğuzhan,aydın Buket,Çapar Ekin,Keskin Aybüke,Kıvrak Elif,Özdemir T Harun,Şekertekin Uğur,Tüysüzoğlu Damla,ÖNER KEVSER SETENAY,USLU SEMA (2018).  Distribution of AB0 Blood Groups in Acute Lymphocytic Leukemia and Acute Myeloid Leukemia Patients.  4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES


   
12. ŞENTÜRK HAKAN,KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Protective Effect of Dose-Dependent Boric Acid on Liver Function as Distant Tissue in Renal Ischemia / Reperfusion Injury.  4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES


   
13. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,Kanbak Güngör (2018).  Neuroprotective Effects of Boric Acid Against Fluoride Toxicity on Rat Synaptosomes.  4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES


   
14. AKYÜZ FAHRETTİN,Kara Yakup,KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK (2018).  Protective Effect of Vitamin E and N-Nitro L-Arginine Methyl Ester (L-NAME) on Cigarette Induced Kidney Damage.  International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences


   
15. AKYÜZ FAHRETTİN,KARA YAKUP,KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK (2018).  Protective effect of vitamin E and N-nitro L-arginine methyl ester (L-NAME) on cigarette induced kidney damage.  International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018)


   
16. KAR FATİH,HACIOĞLU CEYHAN,KÜSKÜ KİRAZ ZEYNEP,USLU SEMA,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Psikiyatrik Hastalarda Folat ve B12 Vitamin Seviyelerinin Değerlendirilmesi.  International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences

   
17. HACIOĞLU CEYHAN,KAR FATİH,KANBAK GÜNGÖR (2018).  Protection of Cellular Integrity Against Fluoride Neurotoxicity on Rat Synaptosomes: Ex vivo Approach to Potential Neuroprotective Effects of Coenzyme Q.  International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences


   
18. KARA YAKUP,ERKMEN TUĞBA,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,ÖZ SEMİH,HACIOĞLU CEYHAN,YAVER EZGİ,KAR FATİH,Erdaş Meltem,AKYÜZ FAHRETTİN (2017).  Investigation of the effect of L-NAME (N-Nitro L-Arginine Methyl Ester) and Vitamin E (α-tocopherol) on oxidative damage of liver tissue resulting from cigarette smoke exposure in male rats.  International Biochemistry Congress - 28th National Biochemistry Congress


   
19. KARA YAKUP,ERKMEN TUĞBA,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,ÖZ SEMİH,HACIOĞLU CEYHAN,YAVER EZGİ,KAR FATİH,ERDAŞ MELTEM,AKYÜZ FAHRETTİN (2017).  Investigation of the effect of L-NAME (N-Nitro L-Arginine Methyl Ester) and Vitamin E (alfa -tocopherol) on oxidative damage of liver tissue resulting from cigarette smoke exposure in male rats. Erkek sıçanlarda sigara dumanı maruziyeti sonucu oluşan karaciğer dokusundaki oksidatif hasara L-NAME (N-Nitro L-Arginin Metil Ester) ve Vitamin E’nin (alfa -tokoferolün) etkisinin incelenmesi..  International Biochemistry Congress-28th National Biochemistry Congress


   
20. HACIOĞLU CEYHAN,ERKMEN TUĞBA,KARA YAKUP,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,ÖZ SEMİH,YAVER EZGİ,KAR FATİH,AKYÜZ FAHRETTİN (2017).  Examination of the protective effect of L-NAME(N-Nitro L-Arginine Methyl Ester) and vitamin E (α-tocopherol) against oxidative stress caused by exposure of cigarette smoke to lungs in male rats.  International Biochemistry Congress - 28th National Biochemistry Congress


   
21. KAR FATİH,KARA YAKUP,ÖZ SEMİH,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,ERKMEN TUĞBA,HACIOĞLU CEYHAN,YAVER EZGİ,AKYÜZ FAHRETTİN (2017).  Examination of the effects of L-NAME (N-Nitro L-Arginine Methyl Ester) and Vitamin E (α-tocopherol) on some blood parameters changing after cigarette smoke exposure in male rats.  International Biochemistry Congress - 28th National Biochemistry Congress


   
22. KARA YAKUP,ERKMEN TUĞBA,BURUKOĞLU DÖNMEZ DİLEK,ÖZ SEMİH,HACIOĞLU CEYHAN,YAVER EZGİ,KAR FATİH,ERDAŞ MELTEM,AKYÜZ FAHRETTİN (2017).  Erkek sıçanlarda sigara dumanı maruziyeti sonucu oluşan karaciğer dokusundaki oksidatif hasara L-NAME ve vitamin Enin alfa tokoferolün etkisinin incelenmesi.  Uluslarası Biyokimya Kongresi
Indexing/Archiving

Global Views

Case Reports

Peertechz Tweets

Help ? Google Reviews 11